Odd Fellow -historiaa.   Loosiesitelmä,   Kalevi Alvalahti, tammikuu 2004

Järjestömme historiallinen perusta ei ole muuttunut muutaman sadan vuoden aikana ja eikä todennäköisesti tule muuttumaankaan, jollei aivan uutta järisyttävää tule ilmi. Haluamme kuitenkin tietää esimerkiksi sen missä ympäristössä ja millä historiallisella perustalla toimimme. Esitän järjestömme perusteita ja toimintaa lyhyesti ja ymmärrettävässä muodossa esitelmässäni.

1. Järjestön synty

Vanhoista kirjoituksista ilmenee, että nimitys “Odd Fellow” tunnettiin jo Rooman vallan aikana. Keskiajalla Euroopassa rakennettiin monia vaikuttavia kirkkoja, luostareita ja linnoja. Ne olivat useimmiten kokeneiden, paikasta toiseen liikkuvien käsityöammattilaisten rakentamia. Elettiin epävarmoja aikoja ja ihmiset olivat hyvin riippuvaisia vallanpitäjien asettamista poliittisista ja uskonnollisista elämän ehdoista. Turvaa saadakseen liittyivät eri ammatinharjoittajat salaisiin järjestöihinsä, jotka lupautuivat auttamaan hädänalaisia jäseniään eli “veljiä”. Välttääkseen muukalaisten sisäänpääsyn järjestöön, käyttivät järjestön jäsenet tunnussanoja ja -merkkejä. Keskiajan kiltalaitos kehittyi Englannissa. Killat olivat aluksi puhtaasti suojelujärjestöjä. Niiden järjestäytyminen tapahtui tiettyjen ammattien ja elinkeinojen harjoittamisen mukaan. Uuden jäsenen pääsystä kiltaan päätti lähes poikkeuksetta koko killan jäsenistö yhdessä. Odd Fellow loosien voidaan olettaa olleen Englannissa 1800-luvun alkupuolella eräänlaisia käsityöläisten hätäjärjestöjä. Silloin siirryttiin keskiajan ammattiyhteisöistä uuden ajan alkavaan teollistumiseen. Näissä looseissa muokkautuivat ne periaatteet, joista myöhemmin kehittyi Odd Fellow -aate.

2. Odd Fellow nimi

Nimen syntyhistoriasta on useita teorioita. Nimen jälkiosa merkitsee osapuilleen miestä, toveria, kaveria, kumppania. Odd -sanalla on useita merkityksiä. Omituinen, outo voisi olla nimen pohjana, koska järjestö suojautui tietyllä salaperäisyydellä tai sen jäseniä pidettiin kummallisina. Parittoman, ulkopuolisen, ylimääräisen otaksuminen nimen pohjaksi vahvistaisi sitä teoriaa, jonka mukaan Odd Fellow -yhteisöjä olisivat muodostaneet sellaiset työläiset, jotka jäivät perinteisempien ja tarkkaan määriteltyjen ja suljettujen ammattikuntien ja kiltojen ulkopuolelle. Olipa Odd Fellow -termin tausta mikä tahansa, nimeä ei käännetä, vaan se on käsite kaikkialla maailmassa.

3. Englannin loosit

Vuosisatojen 1700-1800 vaihteessa oli useita Odd Fellow -yhteisöjä. Ryhmä Lontoon seudulla toimivia looseja yhdistyi vuonna 1803 London Unityksi. Nimi muutettiin pian Englannin suurloosiksi. Lisäksi Englantiin perustettiin 1800-luvulla useita kilpailevia suurlooseja. Manchester Unity perustettiin vuonna 1809. Vuonna 1842 tapahtui täydellinen ja pysyvä välirikko Manchester Unityn ja Amerikan suurloosin välillä opillisten ja toimintamenetelmien johdosta. Manchester Unityn jäsenmäärä vuonna 1912 oli 900 000 jäsentä ja järjestö oli muuttunut sosiaaliseksi vakuutusorganisaatioksi. Englannin hallitus otti Manchester Unityn vakuutusjärjestelmän hoidettavakseen 1948. Manchester Unity loosin toiminta lakkasi tällöin.

4. Järjestön laajentuminen

4.1. Thomas Wildey (1782-1861)

Englantilainen  vaunuseppä  ja  lontoolaisen  loosin ylimestari muutti   Amerikkaan   ja   perusti   siellä   ensimmäisen  loosin, Washington loosin no 1, Baltimoressa 1819 Seven Stars kapa-kassa, suurtyöttömyyden vallitessa ja keltakuumeen raivotessa alueella. Tästä katsotaan  nykyisen  Odd Fellow -järjestön alka-neen. Silloisessa Amerikassa sosiaalinen turva oli olematon ja siksipä järjestön perusajatukset olivat: vieraile sairaiden luona, auta apua tarvitsevia, hautaa kuolleet ja kouluta orvot. Korkeim-pina periaatteina  olivat: ystävyys,  rakkaus ja totuus. Järjestöön kuulumisen esteenä eivät saaneet olla: rotu, uskonto tai kansal-lisuus.

Wildey perusti  kaksi vuotta  myöhemmin Marylandiin suurloosin
ja sai 1826 Englannista vapaakirjeen perustaa kaikkialle looseja ja suurlooseja,  paitsi ei Englantiin.  Vuonna 1842 Yhdysvaltojen suurloosi  erosi  Englannin  Odd Fellows  järjestöstä ja nimitti it-sensä “Independent Order of Odd Fellows”. Vuonna 1879 Yhdysvaltojen suurloosi muutti nimensä Suvereeni suurloosiksi ( Sovereign Grand Lodge). Ensimmäinen leiri perustettiin Yhdysvalloissa 1827. Yhdysvaltojen tulevan varapresidentin Schuyler Colfaxin toimesta Rebekka-loosit otettiin mukaan järjestöön 1851.

4.2. Euroopan ensimmäiset loosit

Euroopan ensimmäiset loosit ovat perustettu jo 1800-luvulla. Saksaan 1870, Sveitsiin 1871, Hollantiin 1877, Tanskaan 1878, Ruotsiin 1884, Islantiin 1879 ja Norjaan 1898.

4.3. Suomen ensimmäiset loosit

Suomen ensimmäinen loosi, Wasa, perustettiin Vaasassa vuonna 1925 ja ensimmäinen suomenkielinen Loosi n:o 14 Mikael Agricola vuonna 1965 Helsingissä. Suomen ensimmäinen Rebekkaloosi, Mathilda Wrede, perustettiin myös Vaasassa vuonna 1967 ja ensimmäinen suomenkielinen Rebekkaloosi n:o 6 Minna Canth vuonna 1975 Helsingissä. Suomen Odd Fellow -toiminta tapahtui Ruotsin suurloosin alaisuudessa aina vuoteen 1984, jolloin perustettiin Suomen suurloosi, joka vuonna 1998 se sai vapaakirjeen täydelliseen itsenäisyyteen Odd Fellow -Veljeskuntaa koskevissa asioissa.

4.4. Suomen Odd Fellow järjestö 2005

Suomen Suurloosissa on 57 loosia ja Loosi Maarjamaa Tallinnassa. Oma internetsivu on 31 loosilla. Leirejä on viisitoista, joista kolmella on oma internetsivu. Lisäksi Suomessa on 48 Rebekkaloosia ja Rebekkaloosi Linda Tallinnassa. Oma internetsivu on neljällä Rebekkaloosilla. Rebekkaleirejä on kaksitoista.

4.5. Loosit ja jäsentilanne maailmassa 2005

Järjestön päätoimisto on Winston Salemissa Etelä-Carolinassa, USA. Maailmassa on noin 12 000 loosia 22 maassa. Järjestössä on noin 310 000 jäsentä, näistä Euroopassa noin 90 000, joista Pohjoismaissa on noin 90 % ja Suomessa jäseniä on lähes 8 000 (rebekat mukaan lukien. Loosien ja leirien internetsivujen lukumäärä on lisääntynyt huomattavasti, etenkin Suomessa. Linkit eri maiden loosien sivuille löytyvät osoitteesta: www.oddfellow.fi. Linkin osoitteista voi tarkistaa kunkin maan tilanteen nyt ja jatkossa.